Donaties

Hoe kun je doneren?

Stichting KYM is afhankelijk van donaties en giften.
In Nederland zijn er belastingregels die doneren makkelijk en voordelig maken. Stichting KYM heeft de ANBI status, daardoor zijn je giften aftrekbaar van de belasting.

Er zijn twee manieren om te helpen:
1. Eenmalige giften:
Deze zijn aftrekbaar, mits de totale som van je giften aan goede doelen boven de 1% van je bruto jaar inkomen uitkomt.

2. Periodieke Schenking
Mocht je de Stichting KYM voor een langere periode willen steunen dan kan dit door met een periodieke schenking van minimaal 5 jaar het zelfde bedrag per jaar te doneren. Die schenking is in zijn geheel aftrekbaar van de belasting, er is dus geen minimum bedrag zoals bij gewone giften.

Wat moet je doen voor een periodieke schenking?
Download deze twee formulieren van de Belastingdienst:

1. De Overeenkomst
2. De Betalingsvolmacht

Vul de overeenkomst en de volmacht in. Stuur alles in tweevoud naar de stichting KYM. Onze gegevens vind je hier. De overeenkomst kun je meesturen met je Belastingaangifte inkomensbelasting.
NB Dit formulier is ook bruikbaar voor andere goede doelen.

Zowel bij een eenmalige als bij een periodieke schenking kun je je zeer gewaardeerde gift overmaken t.n.v. Stichting KYM te Sterksel via:
ABNAMRO rekeningnr. NL19ABNA0412514931 of
ING rekeningnr. NL58 INGB 0004 1479 57.
Zo geregeld!

Wat gebeurt er met mijn geld?

Bekijk de documentatie en verslaglegging van Stichting KYM van de afgelopen vijf jaren

De Stichting KYM doneert jaarlijks 10% van de opbrengst van haar programma's in Sterksel aan de Stichting Hand in Hand Nederland, om hiermee de allerarmsten in India te ondersteunen.

Skulpture