Privacyverklaring

De stichting Kriya Yoga Meditatie verwerkt persoonsgegevens volgens haar Privacyverklaring.