Doelstelling, missie en bestuur

Op 10 mei 1979 werd de Stichting Kriya Yoga Meditatie (Stichting KYM) opgericht. De Stichting heeft als doel het bevorderen van het onderricht in de traditionele Kriya Yoga techniek zoals deze via leermeester Paramahamsa Hariharananda aan zijn leerlingen is doorgegeven. 

Paramahamsa Hariharananda en zijn opvolger Paramahamsa Prajnanananda hebben enkele leraren ingewijd en opgeleid in de Kriya Yoga. Deze leraren zijn bevoegd om spirituele zoekers te begeleiden in de techniek van Kriya Yoga. De Stichting verzorgt geen schriftelijke cursussen.

Internationaal netwerk

Binnen Europa maakt Stichting KYM via het moedercentrum in Wenen, Kriya Yoga Zentrum Wien, deel uit van de wereldwijde Kriya Yoga International Organisation (KYIO) die is opgericht door Paramahamsa Hariharananda. Net als KYIO heeft de Stichting KYM als doel om Kriya Yoga volgens de lijn der Kriya Meesters te onderwijzen en te verspreiden om zo innerlijke vrede en Zelf-realisatie te bereiken. De missie van KYIO is: mediteer en realiseer je dat de inwonende ziel de doener is van al je handelingen, in iedere ademhaling.

Hariharanandajipeteranandaji

Activiteiten Stichting KYM

Stichting KYM organiseert regelmatig lezingen en meditatieprogramma's, om de Kriya Yoga te onderwijzen en deelnemers de mogelijkheid te geven tot verdere verdieping van de persoonlijke meditatie. Deze Kriya Yoga programma’s vinden in Nederland plaats in het Kriya Yoga Centrum te Sterksel en in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. 
Meditaties worden gehouden in een inspirerende omgeving die spirituele groei via vormloze meditatie aanmoedigt.  Tijdens de meditaties leren deelnemers o.a. hoe zij Kriya Yoga in hun dagelijks leven kunnen toepassen om in vrede, balans en liefde te leven. 

Bestuur Stichting KYM

Het bestuur van de Stichting KYM bestaat uit zes onbezoldigde leden:

  • Dhr. Peter van Breukelen, voorzitter
  • Mw Claudia Cremers, secretaris 
  • Dhr. Carlos Mutsaers, penningmeester 
  • Mw. Ellen Altenburg, lid
  • Dhr. Cornelis Mooibroek, lid
  • Dhr. Ruud Wierdsma, lid 

Peter van Breukelen heeft de dagelijkse leiding over het Kriya Yoga Meditatie Centrum. Met Peter zijn er vele vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de organisatie van de meditatie-programma's, de verzorging van de website, het onderhoud van het Kriya Yoga Centrum, de tuin etc. Alle werkzaamheden voor Stichting KYM worden gedaan op vrijwillige basis.

Stichting Kriya Yoga Meditatie

Adres Heezerweg 7 
6029 PP Sterksel
Telefoon +31 40 2265576
E-mail info@kriyayogameditatie.nl
RSIN 805233234
IBAN NL19ABNA0412514931

 


 

 

Documentatie en verslaglegging 

Activiteiten jaarverslag

Financieel jaarverslag