ANBI Status

De Stichting KYM doneert jaarlijks 10% van de opbrengst van haar programma's in Sterksel aan de Stichting Hand in Hand, om hiermee de allerarmsten in India te ondersteunen.

Anbi Drukwerk VoorbeeldDe Stichting Kriya Yoga Meditatie en de Stichting Hand in Hand Nederland zijn door de Nederlandse overheid erkend als goede doelen, zij dragen daarmee het officiële ANBI-keurmerk. Dat betekent dat bepaalde donaties aan deze stichtingen aftrekbaar zijn bij de Inkomstenbelasting.

Per 1 januari 2014 vereist de Nederlandse wetgeving dat jaarverslagen en financiële verslagen op de websites van ANBI-erkende stichtingen worden gepubliceerd. Bekijk de documentatie en verslaglegging van Stichting KYM van de afgelopen vijf jaren. Het financieel verslag van Stichting Hand in Hand Nederland vind je op www.handinhandnederland.nl.

Sterksel Lo