Stichting Hand in Hand Nederland

Van de KYM programma’s in Sterksel gaat 10% van de opbrengst naar de projecten van Stichting Hand in Hand.

Wil jij ook geven?

Met een donatie aan StichtingHand in hand logo Hand in Hand draag je actief bij aan het wel-zijn van de allerarmsten in India. India is het land van waaruit de immense spirituele rijkdom van Kriya Yoga naar ons toe is gekomen. Helaas is er ook sprake van grote armoede onder de bevolking en worden grote delen van India regelmatig door een natuurramp getroffen. Veel inwoners kunnen daarom heel concreet
onze hulp gebruiken. Zo praktisch kan spiritualiteit ook zijn.

Hih Foto Without LogoStichting Hand in Hand geeft daarom humanitaire hulp aan slachtoffers van natuurrampen, vooral in India.
De stichting richt zich vooral op de allerarmsten en kwetsbaarsten.

Speciale aandacht geeft Hand in Hand aan kinderen die hun ouders hebben verloren. Hand in Hand verstrekt noodhulp (voedsel, kleding, medicijnen) maar zet zich ook in voor structurele gezondheidszorg en onderwijs.

Auction Hand In HandLokale samenwerking

Hand in Hand werkt zeer nauw samen met lokale organisaties in diverse regio’s, voornamelijk met de lokale organisaties van Prajnana Mission in Orissa en in het Himalaya gebergte. Zo komt het geld precies en rechtstreeks waar het nodig is. Om in aanmerking te komen voor financiële hulp van de stichting Hand in hand, moet een organisaties gericht zijn op:

  • scholing
  • gezondheidszorg
  • welzijn van kansarmen (kinderen, gezinnen, ouderen, zieken en gehandicapten).

Voor meer informatie over verschillende projecten zie ook www.handinhandnederland.org