Inwijding

Heb je interesse om Kriya Yoga te beoefenen? Ga dan naar één van de lezingen en maak kennis met de leraar. Deze is bevoegd je in te wijden in de Kriya Yoga meditatietechniek. Tijdens deze inwijding worden de 7 chakra's gereinigd, zodat je de kosmische ervaringen van geluid, pulsatie en licht kunt waarnemen. Voor de inwijding word je gevraagd mee te nemen:

  • Vijf vruchten, als symbool voor alle handelingen (causaal lichaam)
  • Vijf bloemen, als symbool voor de gedachten, afkomstig van de 5 zintuigen (astraal lichaam)
  • Een éénmalige donatie van €150 als symbool voor de stoffelijke wereld (fysiek lichaam). 

Chakras
Direct na de inwijding leer je de techniek en ga je mediteren. Hierna kun je Kriya Yoga zelfstandig thuis beoefenen. Je kunt ook deelnemen aan de groepsmeditaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en en in het Kriya Yoga Centrum te Sterksel (nabij Eindhoven). In België is er een centrum in Kortrijk (nabij Gent).

De Kriya Yoga techniek wordt alleen doorgegeven via inwijding door een bevoegde leraar die zelf de technieken gedurende langere tijd succesvol beoefent. Deze persoonlijke inwijding is bedoeld om de meditatietechniek op de juiste wijze te leren beoefenen. Daarnaast worden lichaam en geest zodanig in balans gebracht dat je gemakkelijk de kosmische ervaringen van licht, geluid en vibratie waar kunt nemen. Deze ervaringen helpen om dieper te kunnen concentreren in de vormloze meditatie.

Voor meer informatie: bezoek een lezing of neem contact op met het Kriya Yoga mediatiecentrum Sterksel.

Fire Ceremony Initiation 2011 0611Bury Sterksel0181 519X659

Paramahamsa Prajnanananda