Paramahamsa Hariharananda

HariharanandaParamahamsa Hariharananda (1907-2002) werd geboren in het dorp Habipur, West-Bengalen, waar hij ook zijn jeugd doorbracht. Hij was een vooraanstaande leerling van Swami Shriyukteshwar, door wie hij in 1932 werd ingewijd. Hij koos ervoor in 1938, om enkele jaren na zijn opleiding tot textielingenieur een stil ashramleven te leiden en te mediteren. Hij kreeg van Paramahamsa Yogananda de inwijding in de 2e Kriya. Van Swami Satyananda en Sanyal Mahasaya kreeg hij verdere inwijdingen. 

In 1948 bereikte hij het stadium van Nirvikalpa Samadhi -het stadium van uiterste gelukzaligheid, zonder hartslag en zonder ademhaling. Daarna verschenen hem Babaji en de Goddelijke Moeder. Op verzoek van Swami Yogananda nam hij de leiding van de Karar Ashram op zich bij afwezigheid van Swami Satyananda en na diens mahasamadhi. Om Babaji's wens in te willigen, begon hij in 1974 de Kriya Yoga techniek in het Westen te verspreiden, eerst in Europa en later in de VS en Zuid-Amerika.

Hij was zeer actief tot op de leeftijd van 95 jaar en stichtte diverse ashrams, waaronder het Kriya Yoga Centrum te Sterksel (1993), zijn eerste ashram in Europa. Hij was vervuld van mededogen, liefde en wijsheid en schreef o.a. het standaardwerk ‘Kriya Yoga’ (uitg. Kamala, 2003). Hij verbleef de laatste jaren van zijn leven in de VS waar hij een bloeiende ashram stichtte in Homestead (Florida).

Meer lezen over Paramahamsa Hariharananda.

Hariharananda Paint Nl