Swami Satyananda

SatyanandaOorspronkelijk afkomstig uit Bangladesh, had Swami Satyananda (1896- 1971), als tiener al een bijzondere ontmoeting in Kolkata met Mukunda, de latere Paramahamsa Yogananda. Hun vriendschap groeide sterk toen ze beiden vooruit snelden naar de realisatie van de waarheid. Zij beloofden elkaar levenslang celibatair te leven en brachten hun tijd mediterend en in afzondering door, op verscheidene heilige plaatsen en in tempels. Ook ’s nachts bleven zij toegewijd, waar anderen vrienden hun tijd doorbrachten met feesten en plezier. Beiden ontvingen zij hun monnikswijding van Shriyukteshwar.

Swami Satyananda werkte vele jaren als sociaal werker ten dienste van de allerarmsten in het toenmalige Bangladesh. Zijn zuivere karakter en zijn zorg voor de armen inspireerde Mahatma Gandhi hem te bezoeken in de Ranchi ashram die Swamiji samen met Yogananda had opgericht. Zijn motto was: “dienstbaarheid met liefde en meditatie voor allen”.  Swami Satyananda legde het fundament voor de latere inwijding van Mahatma Gandhi in Kriya Yoga. Als een teken van zijn liefde voor de vertrapten en vergeten mensen in de maatschappij, stichtte hij de Sevayatan Satsang Missie in Jhadagram, een arme regio in West Bengalen. Na Paramahamsa Yogananda’s mahasamadhi in 1952, bleef hij de president van de Karar ashram in Puri tot het einde van zijn leven.

Satyananda Paint Nl