Swami Shriyukteshwar

ShriyukteshwarjiSwami Shriyukteshwar (1855-1936) was een vooraanstaande discipel van Lahiri Mahasaya en stond bekend om zijn hoge staat van  realisatie, zijn scherpe geest en diepe wijsheid. Volgens de wens van zijn ouders trouwde hij en stichtte een gezin. Hij studeerde o.a. medische wetenschappen en astronomie en had een vrije, bijna "Westerse" analytische geest. Hij had dan ook een groot verlangen om de spiritualiteit van het Oosten en die van het Westen samen te brengen. Hij werd door zijn ontmoeting met Babaji tijdens een grote religieuze pelgrimstocht (de Kumbha Mela) geïnspireerd om hierover een boek te schrijven; "de Heilige Wetenschap" (uitg. Ankh Hermes).

Op 22 maart 1903, de dag van de lente-equinox volgens de kosmische astrologie, stichtte hij een hermitage genaamd Karar Ashram te Puri, Oost-India. Deze ashram werd in het Westen vooral bekend door zijn verlichte leerling Paramahamsa Yogananda. Ook zijn discipelen Swami Satyananda en Paramahamsa Hariharananda bereikten onder zijn leiding in deze ashram de hoogste stadia van meditatie en realisatie. Zijn statige beeltenis, het verbazingwekkende verhaal van zijn wederopstanding voor Yoganandaji in een hotel in Mumbai, zijn verschijning aan Paramahamsa Hariharananda en zijn blik van diepe wijsheid vervullen ook nu nog veel toegewijden met diepe spirituele vibraties.

Shriyukteshwar Paint Nl